معلم نامه

براساس اين نظريه،يادگيري عبارت است از:((ايجادوتقويت رابطه وپيوند بين محرك وپاسخ در سيستم عصبي انسان.))ازپيشگامان اين نظريه مي توان به واتسون،پاولف،ثرندايك،اسكينر اشاره كرد.

تدريس رفتارگرا: درتدريس رفتارگرا،نتايج وپيامدهاي يادگيري(هدفهاي آموزشي)به طور واضح و روشن براي فراگيران بيان مي شود تا آنان بتوانند انتظارات را در نظر گرفته ودرباره ي آن قضاوت كنند كه آيا به نتايج پيش بيني شده رسيده اند يا خير.درتدريس رفتارگرا،فراگير دريادگيري منفعل يا اثر پذير است.به عبارتي فراگير لوح سفيدي است كه كارهاي معلم او را تحت تاثير قرار مي دهد.در اين تدريس رسيدن به نتيجه ي مطلوب بسيار مهم است.

معلم با رويكرد رفتارگرايي

 

معلمان رفتارگرا،محور ومركز يادگيري هستند.وآموزش كاملا كنترل شده است.

معلمان،محتواي يادگيري رابه صورت آماده درترتيب و متوالي مناسبي(از ساده به پيچيده_ازشناخته به ناشناخته)ارايه مي دهند.تايادگيري ارتقاء پيداكند.

معلمان،براساس هدفهاي رفتاري،آزمونهاي دقيقي تهيه مي كنند.

معلمان رفتارگرادرتدريس خود ازسخنراني و تمرينهاي هدايت شده بهره مي گيرند.

ارزشيابي با رويكرد رفتارگرايي

در رويكردرفتارگرايي،فراگيران از طريق امتحانات كلاسي وبرگزاري امتحانات در مقياس وسيع(سراسري ونهايي)وآزمونهاي پيشرفت تحصيلي با انواع سؤالات عيني(چند گزينه اي،جوركردني و...)مورد ارزشيابي قرار مي گيرند.

در رويكرد رفتارگرايي،تمرين و تكراردرفرايند يادگيري نقش بسزايي دارد.

ارزشيابي در هرجلسه ي تدريس انجام مي گيرد.

معيار قضاوت رفتارگرايان فقط (رفتار قابل مشاهده)است.

هدف اساسي رفتارگرايان پي بردن به روابط قابل پيش بيني محرك ها وپاسخ ها است.

[ جمعه دهم اردیبهشت ۱۳۸۹ ] [ 14:29 ] [ رامین خالقی ] [ ]
درباره وبلاگ
امکانات وب

.جاوا اسكریپت